فرم ثبت نام مسابقه گام اول

استودیو گاماروم با همکاری موسسه آوای دلنواز شیرین اولین مسابقه استعدادیابی خوانندگی در دو سبک سنتی و پاپ را برگزار میکند.

نام(Required)
سبک آواز خود را برای شرکت در مسابقه انتخاب کنید.
آدرس(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 300 MB, Max. files: 1.
    هشتاد هزار تومان