تاریخچه

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است. این حرکت ارزش زیبایی شناختی و نمادین دارد و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان رقص شناخته می شود. یک تمایز مهم بین زمینه های رقص تئاتری و مشارکتی تعیین می شود.
  • کلاس ها
  • استودیو
  • صحنه
  • جوایز
من می رقصم زیرا هیچ حسی در دنیا
از حرکت دادن یک قطعه موسیقی و اجازه دادن به از بین رفتن بقیه جهان وجود ندارد.

مربیان

جنیفر اسمیت
مربی سالسا
آماندا اندرسون
مربی باله
ملانی براون
مربی هیپ هاپ
مشتریان ما چه می گویند؟

نظرات مشتریان

8kرقاص
27مربی
5+جایزه
94رویداد
16کلاس

خبرنامه

در لیست پستی ما مشترک شوید و همیشه از رویدادها و خطبه های ما به روز شوید.