کتاب صندلی بزرگ

گاماروم

کتاب صندلی بزرگ؛اصول معماری هیأت مدیره

کتاب صندلی بزرگ؛اصول معماری هیأت مدیره نویسنده: دکتر امیررضا سوری
نویسنده:
دکتر امیررضا سوری
انتشارات:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی

تاریخ نشر: ۱۴۰۲
تعداد صفحه: ۳۳۶ صفحه
شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۹۴۱۷۴۸
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: رقعی
نوبت چاپ: سوم

خرید کتاب صندلی بزرگ
با ارسال رایگان

درباره کتاب

تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)  بیانگر این است که  مدل و چارچوب واحدی برای راهبری مطلوب شرکت‌ها وجود ندارد، بلکه اجزای مشترکی در زیربنای راهبری شرکت‌های موفق دیده می­شود که بر‌مبنای آن می‌توان اصول و استانداردهایی را برای شرکت­ها و سازمان­ها پیشنهاد کرد. در این راستا، نویسنده کوشیده است فرایندهای تأسیس، تصمیم‌گیری، اداره، نظارت، انحلال و تصفیه یک سازمان را تشریح کند و برای واکاوی موضوعات، از نظرات مشورتی استادان و صاحب‌نظرانی که سوابق و تجربیات ارزشمندی در شرکت‌ها و سازمان‌ها داشته‌اند، استفاده کند. نوآوری کتاب پیش رو در این است که در کالبد موضوعات هر فصل، مطالب کاربردی، اصول و استانداردهای نهادهای بین‌المللی تصریح و شیوه‌ها و رویه‌های اجرایی شرح داده شده است. محتوای این کتاب، علاوه بر اعضای هیأت‌مدیره، برای مدیران عامل، مدیران اجرایی و غیراجرایی و سایر مدیران فعال در شرکت‌های خصوصی، دولتی و بورسی مفید و قابل استفاده است.

در صورتی که تمایل به شرکت در دوره های آموزشی را دارید یا قصد دارید در شرکت و سازمان شما این دوره برگزار شود با ما در ارتباط باشید.

رزرو دوره

نام(Required)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: فرایند تشکیل و ثبت
معرفی شرکت‌های سهامی
ساختار شرکت‌های سهامی
فرایند تشکیل شرکت‌های سهامی
فرایند تشکیل شرکت‌ سهامی خاص
فرایند تشکیل شرکت‌ سهامی عام
تبعات ثبت شرکت‌های تجاری
تودیع سهام وثیقه
نحوه صدور ورقه سهام
مسئولیت‌های حقوقی مربوط به تأسیس شرکت و صدور ورقه سهام
پیوست‌ 1-1: نمونه اساسنامه
پیوست 1-2: نمونه صورت‌جلسه تأسیس شرکت سهامی خاص
پیوست 1-3: نمونه اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص
پیوست 1-4: نمونه اعلامیه پذیره‌نویسی
پیوست 1-5: نمونه دفتر ثبت سهام

فصل دوم: صلاحیت‌ها و وظایف مجامع عمومی
انواع مجامع عمومی
صلاحیت مجمع عمومی عادی و وظایف آن
صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده و وظایف آن
محدودیت‌های اختیارات مجامع
فرایند برگزاری مجامع عمومی
مقام دعوت‌کننده به مجامع عمومی
تنظیم دستور جلسه مجامع عمومی
آگهی دعوت به مجامع عمومی
الزامات نهادهای مالی برای تشکیل مجامع عمومی
تشکیل مجمع عمومی
اداره مجمع عمومی
مسئولیت‌های هیأت‌رئیسه مجمع
شیوه رأی‌گیری در مجمع عمومی
اولویت‌بندی طرح موضوعات در مجامع عمومی
تمدید جلسه مجمع عمومی
نکات انضباطی برگزاری مجامع عمومی
نحوه تدوین صورت‌جلسات مجامع عمومی
ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی
مسئولیت‌های حقوقی مربوطه به تشکیل مجامع عمومی
پیوست 2-1: نمونه اعلامیه دعوت از سهامداران برای حضور در مجمع عمومی عادی
پیوست 2-2: نمونه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
پیوست 2-3: نمونه صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

فصل سوم: نقش هیأت‌مدیره در راهبری شرکت با تأکید بر حاکمیت شرکتی‌
رکن هیأت‌مدیره
مقررات و الزامات تصدی سمت هیأت‌مدیره‌.
شرایط عضویت در هیأت‌مدیره‌
مدت مدیریت هیأت‌مدیره‌
مقررات و الزامات تصدی سمت مدیر‌عامل
شرایط تصدی سمت مدیر‌عامل
نحوه انتخاب مدیر‌عامل
مدت مدیریت مدیر‌عامل
ترکیب هیأت‌مدیره
شخص حقیقی و حقوقی عضو هیأت‌مدیره
مدیران موظف و غیرموظف هیأت‌مدیره‌
رئیس هیأت‌مدیره‌
دبیر هیأت‌مدیره‌
دبیرخانه هیأت‌مدیره‌
منشور هیأت‌مدیره‌
هیأت‌مدیره و حاکمیت شرکتی
نقش هیأت‌مدیره در نظریه‌های حاکمیت شرکتی
اصول حاکمیت شرکتی
استانداردهایی برای حاکمیت شرکتی
ذی‌نفعان عرصه حاکمیت شرکتی
آموزش مدیران
ارزیابی مدیران
استعفای مدیران
جلسات هیأت‌مدیره‌
ترتیبات دعوت و تشکیل جلسات هیأت‌مدیره‌
تنظیم دستور جلسه هیأت‌مدیره
تشریفات برگزاری جلسات هیأت‌مدیره
اقدامات اجرایی برگزاری جلسات هیأت‌مدیره‌
نحوه تدوین صورت‌جلسه هیأت‌مدیره
ثبت صورت‌جلسه هیأت‌مدیره
نحوه تدوین گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه
پیوست 3-1: موارد پیشنهادی برای خودارزیابی هیأت‌مدیره .
پیوست 3-2: نمونه صورت‌جلسه هیأت‌مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضای مجاز
پیوست 3-3: نحوه تدوین گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

فصل چهارم: مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات مدیران در راهبری شرکت
انواع مسئولیت‌های مدیران
مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات مدیران در امور داخلی شرکت
مسئولیت‌های مدیران
وظایف مدیران
اختیارات مدیران
مسئولیت‌ها و وظایف مدیر‌عامل
مسئولیت‌های مدیران در تدوین اسناد بالادستی شرکت
مسئولیت‌ اجتماعی شرکتی
مسئولیت‌های حقوقی مدیران
مسئولیت‌های مدنی مدیران
مسئولیت‌های کیفری مدیران
مسئولیت‌های مدیران در معاملات
مسئولیت‌ها و وظایف مدیران در امور خارجی شرکت
ملاحظات حقوقی و شکلی قراردادها
مراحل و مراجع طرح دعاوی حقوقی علیه شرکت‌های تجاری
مسئولیت‌های مدیران نسبت به قوانین مالیاتی
مسئولیت‌های مدیران نسبت به قانون تأمین اجتماعی
مسئولیت‌های مدیران نسبت به قانون کار
مسئولیت‌های مدیران نسبت به اسناد تجاری
سایر مسئولیت‌های مدیران
پیوست :1-4 نمونه دادخواست علیه شرکت

فصل پنجم: انواع کمیته‌های هیأت‌مدیره و وظایف آنها
کمیته‌های هیأت‌مدیره
معرفی کمیته‌های هیأت‌مدیره
شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های هیأت‌مدیره
ترکیب کمیته‌های هیأت‌مدیره
منشور کمیته‌های هیأت‌مدیره
جبران خدمات اعضای کمیته‌های هیأت‌مدیره
انواع کمیته‌های هیأت‌مدیره
کمیته حسابرسی
کمیته انتصابات (حاکمیت شرکتی/ منابع انسانی)
کمیته پاداش (حقوق و مزایا / جبران خدمات)
کمیته ریسک
کمیسیون معاملات
کمیته پولشویی
کمیته حقوقی
کمیته تطبیق قوانین و مقررات
کمیته سرمایه‌گذاری
کمیته مدیریت بحران
کمیته ارزیابی عملکرد
کمیته برنامه و بودجه
تشریفات برگزاری جلسات کمیته‌های هیأت‌مدیره
پیوست 5-1: نمونه گزارش عملکرد کمیته حسابرسی

فصل ششم: بازرسی، نظارت و کنترل‌های داخلی
بازرسی و نظارت
بازرس
مقررات و الزامات انتخاب و تصدی سمت بازرس
مسئولیت‌های بازرس
وظایف بازرس
جبران خدمات بازرس
معاملات بازرس با شرکت
مسئولیت‌های حقوقی بازرس
اجزای گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام
حسابرسی
انواع حسابرسی
اجزای گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
کنترل‌های داخلی و نظارت موثر بر شرکت‌ها
اجزای سیستم کنترل داخلی
کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
نقش کنترل‌های داخلی در پیشگیری از تقلب
اجزای گزارش کنترل‌های داخلی
پیوست 6-1: نحوه تدوین گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام
پیوست 6-2: نمونه گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
پیوست 6-3: نمونه گزارش کنترل‌های داخلی

فصل هفتم: سایر اقدامات مرتبط با شرکت‌ها
صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده در امور خاص
افزایش سرمایه
انواع افزایش سرمایه
الزامات افزایش سرمایه
تشریفات افزایش سرمایه
مسئولیت‌های حقوقی مربوط به افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
انواع کاهش سرمایه
الزامات کاهش سرمایه
تشریفات کاهش سرمایه
مسئولیت‌های حقوقی مربوط به کاهش سرمایه
تبدیل شرکت
انواع تبدیل شرکت‌
الزامات تبدیل شرکت
تشریفات تبدیل شرکت
ادغام شرکت
انواع ادغام شرکت‌ها
الزامات ادغام شرکت‌ها‌
تشریفات ادغام شرکت‌ها
انحلال شرکت‌
موجبات انحلال
الزامات انحلال شرکت
تشریفات انحلال شرکت
اداره تصفیه
ارکان شرکت در حال تصفیه و وظایف ‌آنها
بازپرداخت مطالبات بستانکاران و صاحبان سرمایه
اعلام ختم تصفیه
مسئولیت‌های حقوقی مدیر تصفیه

پیوست 7-1: نمونه آگهی حق تقدم افزایش سرمایه
پیوست 7-2: نمونه صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه
پیوست 7-3: نمونه صورت‌جلسه هیأت‌مدیره درخصوص عملی شدن افزایش سرمایه
پیوست 7-4: نمونه صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص انحلال در شرکت سهامی خاص
فهرست منابع

تماس با ما